Dosen Bidan

                    DAFTAR NAMA DOSEN SESUAI BIDANG PROGRAM STUDY
           
NO.               NAMA TEMPAT / TANGGAL LAHIR       JABATAN                                          
1 Riza Savita, SST., M.Kes  Air Duren, 4 November 1992 Tenaga Pengajar    
2 Wina Aguszulkia, SST., M.Kes Lubuk Besar, 2 Agustus 1989 Tenaga Pengajar    
3 Fitra Amelia SST., M.Kes Kuala Sugihan, 8 Februari 1990 Tenaga Pengajar    
4 Ila Susilawati, S.ST., M.Kes Bandung, 16 Desember 1984 Tenaga Pengajar    
5 Yusni Purwanti, S.SiT., M.Kes Tangerang, 5 September 1975 Tenaga Pengajar    
6 Elvira, S.ST., M. Kes Sungailiat, 6 April 1991 Tenaga Pengajar    

 

                    DAFTAR NAMA DOSEN DI LUAR BIDANG PROGRAM STUDY
           
NO.                         NAMA TEMPAT / TANGGAL LAHIR       JABATAN                                                      
1 dr. H. Sjenileila Boer, M. Epid Bandung, 20-09-1952 Tenaga Pengajar    
2 Ali Ansori, S.S., M. Pd Pangkalpinang, 25-12-1976 Tenaga Pengajar    
3 Jumani, S.Pd., M. Pd Sengir, 13-05-1970 Tenaga Pengajar    
4 Dr.Zaidan, SH., S. Ag., M. Hum Sungaigerong, 21-06-1959 Tenaga Pengajar    

5              Hermain, SKM, MKM                                 Danau Cala, 26-07-1965              Tenaga Pengajar

                                                     DAFTAR NAMA DOSEN TIDAK TETAP
           
NO.                          NAMA          TEMPAT / TANGGAL LAHIR      JABATAN                                       
1 Drs. Mohamad Edi, Apt., M. Kes Ponorogo, 09/05/1968 Tenaga Pengajar